Trycka - Massor om att trycka

Vilka trycktekniker finns det?

Trycka och Trycktekniker

För att trycka något på papper, tyg eller annat material kan man använda sig av någon form av tryckplåt. Denna form av tryckning används vid t.ex. offsettryckning eller någon form av sticktryckning så som kopparstick, stålstick eller trästick.

Den andra gruppen av metoder för att trycka flera identiska kopior använder sig inte av tryckplåtar utan är betydligt mer flexibel. Till denna grupp hör t.ex. laserskrivare, elektrografi, bläckstråleskrivare, sublimeringsteknik och alla former av 3D-skrivare.

Trycktekniker med tryckplåtar

De första tryckteknikerna använde träsnitt som tryckplåt som denna kunde dels tryckas in i lera men utvecklades sedan så att man applicerade färg på tryckytan för att kunna trycka på t.ex. papper.

När man använder tryckplåtar finns det tre principer där tryckplåtens höjdskillnader används för att trycka mönster. Dessa metoder kallas:

Dessa metoder kallas:

 • Genomtryckning
 • Högtryckning
 • Djuptryckning
 • Plantryckning

Dessutom finns en metod med tryckplåtar där det tryckta mönstret avgörs av de kemiska egenskaperna på tryckplåtens yta och denna tryckteknik kallas plantryckning.Screen Printing

Screen Printing

Screen Printing eller genomtryckning är metod att trycka fungerar på så sätt att en tryckplåt eller stencil har ytformats med hål i formen som motsvarar det mönstret som avses tryckas. Tryckfärgen trycks sedan ut genom hålen i stencilen med hjälp av en skrapa som oftast är tillverkat i gummi.

De trycktekniker som innefattas i tryckområdet genomtryckning är:

 • Serigraf - Silkscreen
 • Screentryckning

Högtryckning

Trycka med olika trycktekniker

Vid högtryckning används en tryckplåt där tryckytorna är högre än de icke tryckande ytorna. På tryckplåten appliceras färgen på tryckplåten ofta försiktigt till den upphöjda tryckytan med en mjukare yta indränkt i färg för att sedan tryckas vidare till pappret eller tyget.

Till området högtrycksteknik innefattas trycktekniker som:

 • Boktryck
 • Linoleumsnitt
 • Träsnitt

Djuptryckning

Vid djuptryckning används en tryckplåt där tryckytorna är lägre (djupare) än de ej tryckande ytorna. På tryckplåten appliceras färgen i ett tjockt lager för att sedan skrapar av från de högre icke tryckande ytorna. Därefter överförs färgen som stannat kvar i dalarna i tryckplåten till tyget eller pappret.

Till djuptryckning inkluderas att trycka enligt:

 • Kopparstick
 • Stålstick

Plantryck

Vid plantryck används en tryckplåt som är helt plan utan några förhöjningar eller nedsänkningar. Istället beläggs tryckplåten med två olika material som har olika kemisk bindning till tryckfärgen. Detta gör att vissa delar av tryckplåten inte absorberar färgen och på andra delar sugs färgen effektivt fast.

När tryckplåten sedan trycks på pappret eller tyget överförs bara färgen från de ytor av tryckplåten som absorberat färg. Till detta område tillhör följande trycktekniker.


Allt om tryck och trycktekniker

Nedan hittar du allt du behöver känna till om tryckerikonsten och vackra tryck.Meny - Trycka
Till förstasidan på www.trycka.netHögst upp på sidanLängst ned på sidan
Offsettryck   TryckteknikerLänkarNyheter